Portræt

Portrætterne er familieportrætter.
Earthling – Jordboer
Inspirationen til maleriet er hentet i et ganske lille sort/hvidt fotografi taget af min
far på engen ved Gåsetårnet i Vordingborg, hvor vi boede til jeg skulle starte i 1.
klasse.
Da jeg malede billedet, var jeg fyldt 60 år, en alder hvor man har mere levet liv bag
sig end foran. Titlen sætter den lille piges optagethed af det helt nære, blomsten i
græsset, op overfor det enorme, sorte univers, der hvælver sig over hende. Hun har
endnu ingen viden om universets uendelighed endsige sin egen endelighed;
at stjernerne, der punkterer himlens mørke, for længst er udslukte, varigheden af
menneskets eksistens på jordkloden er ganske kort sammenlignet med jordklodens
historie.


Oceans of Time – Tidens uendelighed
Maleriet forestiller min lillesøster og jeg opstillet til fotografering af min far i
1950’erne. Fotoet er taget før den digitale tidsalder, dengang det var en alvorlig sag
at fotografere. Hver filmrulle kostede penge og måtte fremkaldes hos en
fotohandler, motiverne måtte derfor udvælges med omhu.
Titlen referer til det samme som titlen Earthling:
Menneskeartens korte eksistens set i jordperspektiv.
Den antyder også de mange år, der er gået, siden fotografiet blev taget og et
vemod:
På maleriet holder storesøster lillesøster i hånden med en mine, der udtrykker det
ansvar, der ligger i storesøsterrollen.
Sidenhen er årene rullet som det store ocean, og vi to søstre bor og lever nu i hvert
sit land.


Civilizing – At civilisere sig
Maleriets forlæg er et foto af min ældste datter som 14-årig på en campingtur i
Italien. Hun står på grænsen mellem barndom og voksenliv, en sårbar periode der
rummer voldsomme indre og ydre forandringer. Identiteten er under udvikling,
ligesom voksenlivet kræver en helt anden grad af selvfremstilling end barndommen.

Civilizing.Min datter


Doorman – Dørmand
Min unge far er faldet i søvn i en lænestol, en udmattet nybagt far, der ovenikøbet
er midt i en eksamensperiode. Titlen hentyder til overgangen fra ung mand til rollen
som far og forsørger. Selvom han sover, er han også på vagt, og sidder tæt ved
døren til soveværelset, hvor den nyfødte sover.

Portræt Galleri