Q.I L T Kunstgruppen

Nye Udstillinger med kunstnergruppen Q.ILT på Bovbjerg Fyr og Baunhøj Mølle

Gruppen består af Marianne von Tangen Buskov, Karen Exner, Anne Thinggaard og Sofie Plys Løssl Haxthausen, alle med rødder i Århus Kunstakademi. Vi arbejder individuelt indenfor skulptur, maleri, tegning, grafik, foto og tekst.

I gruppen har vi et fagligt fællesskab, deler refleksioner, inspirerer, beriger og følger hinandens arbejdsprocesser, – og nyder at have et udstillingsfællesskab.

 Fællesudstillinger: Kunstværket Odder 2019, Kulturhus Skanderborg 2020

Udstilling med kunstnergruppen Q.ILT på Bovbjerg Fyr

Anne Thinggard

CV Anne thinggaard

71 år, billedkunstner, forfatter og psykoterapeut

Jeg har arbejdet med: håndgjort papir/collager, fotogravure, maleri, tegning, faglitteratur, prosa og digte.

I de seneste år har jeg især været optaget af tegning med tusch:

På det senere har jeg især været optaget af tegning i blyant og tusch og skrevet digte kredsende om: det hverdagsagtigt trivielle, det nære relationelle, eksistens og det antropocæne. Naturen op imod det enerådige og dog hjælpeløse menneske – det store mørke, ensomheden, rummet, dybhavet, .

  • poesien i det trivielt hverdagsagtige
  • fantasier over det store ukendte mørke, mysteriet, rummet og dybhavet, der også symboliserer noget svært tilgængeligt i mennesket
  • fabulationer over den fantastiske biodiversitet, mennesket nu er i fuld gang med at ødelægge

hvirvler stille

mod et nulpunkt

som ikke findes

her

jordminutter

snegler sig af sted

blændet af usynligt lys

som kun ses

når vinens engle

flyver med os

på ryggen

retning solen

Mennesket er natur.

Vi mennesker forsøger at udnytte, tæmme, inddæmme og omforme naturen, men den slår nu tilbage.

På trods af menneskets højt udviklede intelligens, er vi alligevel hjælpeløse ofre for både umætteligt begær og de konsekvenser, dette har for vores egen overlevelse på kloden.

Vi bliver til i hinandens øjne og hænder, men også i den måde vi forholder os til naturen omkring os, biodiversiteten, dyre- og plantelivet, forbruget af energiressourcerne.

Anne Thinggaard og Søndergaard

Søndergaards perspektiv var lokalt. Han malede landskabets tæmmede marker og havets vildskab, som menneskefigurerne på hans malerier iagttog, i sikkerhed på kysten, medmindre de befandt sig i en fiskerbåd.

I dag lever vi i en globaliseret tid. De industrialiserede landes rovdrift på klodens ressourcer har medført, at dyre- og plantearternes diversitet formindskes med foruroligende hast.

Jeg ønsker med mine billeder at give opmærksomheden tilbage til naturens forunderlige mangfoldighed, f.eks. dyrelivet allerdybest nede i havmørket, hvor dagslyset og farverne forsvinder.

Karen Exner

Sofie Plys Løssl Hauxthausen

Marianne von TangenBuskov

————————————————————————————————————————

Q.I L T udstiller på Baunhøj Mølle d.08.09-08.10 – 2023

Fernisering fredag d.8.september kl 17

Baunehøjvej 31, 8500 Grenaa

86327245